Site en franšaisView this website in English
 

Atmosfeer van Venus

Chemische samenstelling van de atmosfeer van Venus

In de wolkenlaag zijn zwaveldioxide (SO2) en water (H2O) zowel in vaste als in gasvormige toestand aanwezig, naast zwavelzuur (H2SO4) in vloeibare toestand. Koolstofdioxide blijft de belangrijkste component.

Percentage in de lagere atmosfeer (onder de wolken)

96,5 %

Minder dan 3,5 %

0,015 %

0,007 %

0,002 %

0,0017 %

0,0012 %

0,001 %

0,0007 %

De hogere atmosfeer bestaat hoofdzakelijk uit koolstofdioxide (meer dan 96 %). Er zijn ook sporen van stikstof (N2) en koolstofmonoxide (CO).

We kunnen ons afvragen waarom er zoveel meer CO2 aanwezig is in de atmosfeer van Venus in vergelijking met de atmosfeer van de Aarde. Koolstofdioxide kwam op Aarde vroeger zeker meer voor dan nu. In de loop van de tijd is het opgelost in de zeeën en opgenomen in rotsen, zodat er nu minder CO2 aanwezig is in de atmosfeer.

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite