Site en françaisView this website in English
 

Wolken

Image en lumière infrarouge des nuages bas de Vénus. Cette image en fausses couleurs est une vue en infrarouge proche des nuages présent du côté nuit de Vénus obtenue par l’instrument NIMS sur la sonde Galileo alors qu’elle s’approchait de la planète le 10 février 1990. La vue représente l’atmosphère moyenne turbulente et nuageuse correspondant a des altitudes comprises entre 50 et 55 km au dessus de la surface. La couleur rouge indique la chaleur radiante émise par l’atmosphère basse brillant à travers la couche de nuages qui apparaissent quelque 10 fois plus sombres que les trous plus brillants entre les nuages. Cette couche nuageuse est à une température de -30°C. Les nuages apparaissent duveteux et formant de grandes masses compactes ; plus au Nord, ils s’étendent en filaments orientés d’est en ouest, et aux pôles, ils forment une couverture totale.
(credit: NASA)
 

Infrarood beeld van de lagere wolken van Venus. Dit beeld in valse kleuren is een afbeelding in het nabije infrarood van de wolken aan de nachtzijde van Venus, opgenomen door het instrument NIMS op de Galileo-sonde terwijl het de planeet naderde op 10 februari 1990.

De afbeelding toont dat de middelste atmosfeer (wat overeenstemt met hoogtes van 50-55 km boven het oppervlak) turbulent en bewolkt is. De rode kleur geeft de warmte aan die afgegeven wordt door de lagere atmosfeer en die door de wolkenlaag heen straalt.

De wolkenlaag lijkt 10 keer donkerder dan de heldere gaten tussen de wolken. Deze wolkenlaag heeft een temperatuur van -30°C. De wolken zien er donzig uit, maar ze vormen grote compacte groepen; in het noorden groeperen ze zich tot lange structuren die oost-west georiënteerd zijn en aan de polen vormen ze een volledig deken.

 

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite